Afboeking rekening-courantvordering leidt tot afkoop in eigen beheer opgebouwd pensioen

Een DGA heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd bij een Beheer bv, die de DGA ook een pensioentoezegging had gedaan. In de periode 2002 tot 2013 was de schuld van de DGA in rekeningcourant opgelopen tot ruim € 1 miljoen. 

In 2014 wordt die rekening-courantvordering van de bv voor een bedrag van € 985.998 afgeboekt ten laste van de algemene reserve, waarna een rekening-courant vordering van de bv van € 26.228 resteert. De inspecteur concludeert dat het pensioen van de DGA is afgekocht.

De Rechtbank Gelderland stelt vast dat door de afboeking van de rekening-courantvordering ten laste van de algemene reserve, de bv niet langer in staat was de pensioenverplichtingen te bekostigen, zodat deze niet langer waren gedekt. Na de afboekingen bestonden de activa nog slechts uit het restant van de rekening-courantvordering van € 26.228. Daar tegenover stond een pensioenverplichting van
€ 485.323.

Aangezien de bezittingen van de bv aanzienlijk lager in waarde waren dan de pensioenverplichtingen besliste de Rechtbank dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat in 2014 sprake was van afkoop van pensioen overeenkomstig artikel 19b Wet LB 1964.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Wet Vpb, Diversen
 • Dinsdag 13 juli 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie